• head_banner

Önümler

Göni gaýa buraw çelegi ýa-da toprak buraw çelegi

Arza:Esasy buraw pudagy üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jik tanyşdyrylyşy

1001

Aýratynlyklary

-Hokary hilli goşa aşaky goşa goşa kesilen göni buraw çelegi / bir aşaky goşa kesilen toprak çelegi / goşa aşaky ýekeje kesiş çelegi we ş.m. bar.
-Rok çelek, toprak çelegi, arassalamak çelegi we ş.m.
- Buraw diametri 350 mm-den 3500mm-a çenli.
-Kelli guty islege bagly däl (130 × 130/150 × 150/200 × 200mm we ş.m.)
-Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG we ş.m. bazardaky iň köp aýlanýan buraw desgalary bilen deňeşdiriň.
-Düwürtik çanakly pilot pilot RP4 (Fishtail pilot mahabaty Tekiz dişler islege bagly).
-Wentilýasiýa turbasy.
- Geýmekden goramak: gaty ýüzli ýa-da zolak geýmek.
-Manual ýa-da awtomatik açyk.
Specificörite talap boýunça elýeterli.

Buraw çelgesiniň spesifikasiýasy

FROM

 

Gural gutusy

Boý

Boý

Çelek beýikligi

Plastinanyň ýokarky galyňlygy

Gabyk galyňlygy

Esasy plastinkanyň galyňlygy

Plastinanyň galyňlygyny kesmek

Dişleriň görnüşi

Agramy

D (mm)

D1 (mm)

 

NL (mm)

GL (mm)

H (mm)

δ1 (mm)

δ2 (mm)

δ3 (mm)

δ4 (mm)

 

Kg

600

560

Meýletin

1815-nji ýyl

2355

1500

25

20

40

50

B47K-22H

950

700

660

1815-nji ýyl

2355

1500

25

20

40

50

1140

800

760

1815-nji ýyl

2355

1500

25

20

40

50

1350

900

860

1855

2395

1500

25

20

40

50

1580

1000

960

1855

2395

1500

25

20

40

50

1780-nji ýyl

1100

1060

1895

2435

1500

25

20

40

50

2000-nji ýyl

1200

1160

1895

2435

1500

25

20

40

50

2230

1300

1260

1895

2435

1500

25

20

40

50

2420

1400

1360

1895

2435

1500

25

20

40

50

2670

1500

1460

1895

2435

1500

25

20

40

50

2930

1600

1560

1895

2435

1500

25

20

40

50

3210

1700

1660

1895

2435

1500

25

20

40

50

3570

1800

1760

1895

2435

1500

25

20

50

50

4000

Bellik: Diňe salgylanmak üçin ýokardaky ululyk, isleg boýunça islendik kiçi ýa-da uly OD üçin.

Uly diametrli buraw çelegi

large diameter bucket