• head_banner

Önümler

Täzeçillik buraw guralynyň çelegi

Arza:Esasy buraw pudagy üçin, esasanam karst gowagyny burawlamakda, girew goýmak we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Coring Bucket Drawing

- Karst gowagynda burawlamak üçin, kesilende girew almak üçin niýetlenendir.
- Kelli gutynyň ölçegi islege bagly (130 × 130/150 × 150/200 × 200mm we ş.m.).
- Buraw diametri 5000 mm çenli.
- Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG we ş.m. ýaly bazardaky aýlawly buraw desgalarynyň köpüsi bilen deňeşdiriň.

Giriş

Korpus çelegi binýat buraw pudagynda innowasiýa buraw guralydyr.Coreadro halkasy, gysgyçly plastinanyň açylyşynda berk kesiş gyrasy bilen açylyp we ýapylyp bilýän çelegi gurşap alýar.
Korpusyň düýbüni burawlamak üçin gibrid korpus çelegi gowy işleýär, esasanam suw bilen iş salyşýan mahaly, eňňit gaýa bar bolsa we dikligi saklamaly bolsa, korpus çelegi buraw işini geçirmezden kesikleri kesmek üçin haç kesijisini üpjün edýär. deşikdäki ähli kesişleri çykarmak üçin gurallar.
Şeýlelik bilen, çelekdäki gaýany geçmek üçin esasy çelek bilen çelege geçip bolýar.Iş ýerinde birnäçe gurallardan gaça durmak bilen çykdajylary tygşytlamaga kömek edýär.

Çelekiň aýratynlygy

OD

(mm)

D1

(mm)

δ1

(mm)

δ2

(mm)

δ3

(mm)

δ4

(mm)

δ5

(mm)

Agramy

(kg)

800

720

δ20

1600 * 20

40

50

360 * 40

1480

900

820

δ20

1600 * 20

40

50

360 * 40

1,710

1000

920

δ20

1600 * 20

40

50

360 * 40

1,920

1200

1120

δ20

1600 * 20

40

50

360 * 40

2410

1500

1420

δ20

1600 * 20

40

50

360 * 40

3,190

1800

1720

δ20

1590 * 20

50

50

360 * 40

4,385

2000-nji ýyl

1920

δ20

1590 * 20

50

50

360 * 40

580

Bellik: aboveokardaky ululyklar diňe isleg boýunça has uly ýa-da kiçi OD üçin ulanylýar.