World-XCMG Drill Rig-de iň uly buraw burawy gurnama liniýasynyň wizual gezelenji

FES × XCMG Versionokary wersiýasy Rotary Drill Rigs

FES enjamlaryny ýygnamakda FES tejribesi

Dünýädäki iň uly öwrümli buraw matasy

XR800E-den soň 1200kN.m 885,000lbf-fut Maks Tork bilen dünýäniň iň uly öwrümli buraw matasy