• head_banner

Önümler

Çuňňur fond üçin buraw guraly konik-aşaky çelek

Arza:Esasy buraw pudagy üçin, esasanam çygly burawlamak üçin amatly, howa bilen örtülen gaýalar, gaty gaýalar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Conical-Bottomed Bucket Drawing

Az garşylyk we has ýokary netijelilik bilen burawlaň.
Gurlan ýokary güýç, çygly, agyr howaly gaýalar, gaty gaýalar we ş.m. burawlanylanda adaty çeleklerden has gowy ýerine ýetirýär.
-Kelli gutusy islege bagly (130 × 130/150 × 150/200 × 200mm we ş.m.).
- Buraw diametri 5000mm çenli.
-Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG we ş.m. bazardaky iň köp aýlanýan buraw desgalary bilen deňeşdiriň.
-Manual ýa-da awtomatik açyk.
Specificörite talap boýunça elýeterli.

Giriş

Konusdan ýasalan çelek innowasiýa burawlaýyş guraly bolup, has uly kesiş meýdançasy, has giň açyk we has köp diş bilen kesilen we kesilenleri kabul etmek üçin amatlydyr.

Konik-aşaky çelekiň iş ýerindäki programma wideosy

Konik-aşaky çelekiň spesifikasiýasy

OD

(mm)

D1

(mm)

δ1

(mm)

δ2

(mm)

δ3

(mm)

δ4

(mm)

Wsekiz

(kg)

800

740

δ20

1500 * 16

40

50

1130

1000

900

δ20

1500 * 16

40

50

1420

1200

1100

δ20

2000 * 20

40

50

2300

1500

1400

δ20

2000 * 20

40

50

3080

1800

1700

δ20

2000 * 20

50

50

4300

2000-nji ýyl

1900-nji ýyl

δ20

2000 * 20

50

50

4950

Bellik: aboveokardaky ululyklar diňe isleg boýunça has uly ýa-da kiçi OD üçin ulanylýar.

Beýleki ýörite buraw gurallary

Special Driling Tools

Bir bitewi çözgüt üpjün ediji hökmünde biz FES-de gaýa burawlaýjy güýçlendiriji, toprak burawlaýjy güýçlendiriji, CFA, gaýa buraw çelegi, toprak buraw çelegi, çelek arassalamak, esasy barrel we ş.m. ýaly ýokary hilli adaty buraw gurallaryny hödürläp bileris.

Şeýle hem, FES süýşüriji güýçlendiriji, çekiç tutmak, jaň çelegi, kesişmek, çelek we ş.m. ýaly ýörite buraw gurallarynda has köp özleşdirme mümkinçiligini berip biler.